regulamin

3 czerwca, 2024 2024-06-03 12:44

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: dobranockaonline.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Dobranocka Ilona Lubińska, Mały Klincz 37a, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911481544 REGON: 220792976
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@dobranockaonline.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Prowadzenie rozmów typu chat online
  2. Obsługa zapytań przez formularz
  3. Realizacja zamówionych usług
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej (szyfrowane). Funkcja hashująca (szyfrowane) działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
 2. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (link referencyjny) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  2. operatorzy rozwiązania typu chat online
  3. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera

Urządzenia mobilne:

  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone

Regulamin rezerwacji usług noclegowych drogą elektroniczną

Regulamin rezerwacji usług noclegowych drogą elektroniczną opisuje zasady procesu rezerwacji na stronie.

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków dokonywania rezerwacji noclegów online (dalej: Usługi) za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.dobranockaonline.pl.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Dobranocka Ilona Lubińska, Mały Klincz 37a, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911481544 REGON: 220792976
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej. Na żądanie Gościa, Usługodawca prześle nieodpłatnie Gościowi kopię regulaminu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 1. Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały poniższe znaczenie:
  1. Obiekt – zaprezentowany na Stronie internetowej pokój bądź dom przeznaczony przez Usługodawcę na najem krótkoterminowy;
  2. Gość – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usługi;
  3. Umowa – oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji obiektu zawartej drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;
  4. Usługa – oznacza świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Gościa usługę polegającą na dokonywaniu rezerwacji wybranego obiektu oraz dokonania płatności z tytułu dokonanej rezerwacji poprzez stronę internetową;
  5. Usługodawca – Dobranocka Ilona Lubińska, Mały Klincz 37/a, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911481544 REGON: 220792976;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  7. Strona internetowa – strona internetowa www.dobranockaonline.pl poprzez którą świadczona jest Usługa;
  8. Warunki – dokument „Warunki krótkoterminowego wynajmu” dostępny na Stronie internetowej;
 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę.
 2. Warunkiem realizacji Usługi jest:
  1. Zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego dostępnego na Stronie internetowej;
  2. Zapoznanie się z Warunkami oraz akceptacja postanowień tego dokumentu poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego dostępnego na Stronie internetowej;
  3. Złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego na Stronie internetowej oświadczenia o wyborze sposobu płatności za Usługę i ewentualnym wyborem faktury VAT;
 3. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią Internet oraz konta poczty elektronicznej oraz korzystanie z przeglądarki internetowej.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie ze strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym dokonanie rezerwacji może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Gość.
 1. Rezerwacja obiektu przez Gościa obejmuje następujące kroki:
  1. Wybór obiektu na podstawie informacji na stronie internetowej, w oparciu o dostępność, typ obiektu oraz jego cenę;
  2. Rezerwacja wykonana poprzez połączenie telefonicznie podlega zasadom zawartym w niniejszym regulaminie I opublikowanym na stronie internetowej;
  3. Wybór oferty obiektu na innych portalach rezerwacyjnych podlega regulaminowi określonym dla Portalu;
  4. Wprowadzenie przez Gościa wymaganych danych i informacji za pośrednictwem formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej w zakładce „zarezerwuj” wszystkich wymaganych danych i informacji – przede wszystkim imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu;
  5. Kliknięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”;
  6. Dokonanie płatności za pośrednictwem dostępnych, wskazanych na Stronie internetowej sposobów płatności;
  7. Niepotwierdzenie przez Gościa zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu i Warunków powoduje uniemożliwienie kontynuowania procesu rezerwacji.
  8. Gość przed przyjazdem do obiektu jest zobowiązany do uregulowania 100% należności za rezerwację.
  9. Jeżeli Gość potwierdzi rezerwację w okresie dłuższym niż miesiąc ponosi zadatek 30% kwoty określonej podczas rezerwacji.
  10. Gość jest zobowiązany wpłacenia na wskazane konto bankowe kaucji wynoszącej 800zł – 2 dni przed przyjazdem do Obiektu.
  11. Gość ponosi dodatkową opłatę za każdego Psa osobno w wysokości 30zł.
  12. Nieopłacone rezerwacje zostaną automatycznie odwołane w tym samym dniu.
  13. Po opłaceniu rezerwacji Gość otrzyma w sposób automatyczny na podany w formularzu rezerwacyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji i jej warunków.
  14. Z momentem wysłania potwierdzenia, Umowę rezerwacji uważa się za zawartą.
 2. Goście mogą bezpłatnie korzystać z parkingu, jeżeli takowy zarezerwowany Obiekt posiada.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia.
 4. Gość ma możliwość zmiany rezerwacji wyłącznie za zgodą Usługodawcy. W celu uzyskania zgody Gość powinien wysłać e-mail o proponowanej zmianie terminu rezerwacji, na adres poczty elektronicznej: kontakt@dobranockaonline.pl lub zadzwonić pod numer 790 339 005. Zmiana rezerwacji w terminie preferowanym przez Gościa możliwa będzie w przypadku dostępności obiektu lub innego w tym terminie. Jeżeli zmiana terminu rezerwacji będzie wiązała się z dodatkową opłatą wynikającą ze zmiany standardu obiektu, Gość jest zobowiązany do dokonania dopłaty w terminie 3 dni od dnia zaakceptowania zmiany rezerwacji przez Usługodawcę. W przypadku nadpłaty Usługodawca zwróci ją w tym samym terminie na konto wskazane przez Gościa.
 5. Gość ma możliwość odwołania rezerwacji. Odwołanie rezerwacji do 14 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu skutkuje zwrotem zadatku w wysokości 50% poniżej 7 dni do przyjazdu 0%. Zwrot środków po odwołaniu wykonuje Usługodawca na konto wskazane przez Gościa.
 6. Zwrot opłaty dokonanej z tytuły rezerwacji obiektu nastąpi na numer rachunku bankowego Gościa wskazany w mailu, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4.
 7. Podane na stronie internetowej ceny są cenami brutto i obejmują wyłącznie Usługi wskazane jako jej składniki.
 8. Usługodawca udostępnia integracje płatności z wybranymi podmiotami zewnętrznymi tj. operatora płatności PayU, Paypal. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe działanie, nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną umowy pomiędzy Gościem a tymi podmiotami.
 9. Gościowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia wad i usterek utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Usługi.
 2. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę zgodnie z Regulaminem.
 1. W związku z korzystaniem z Usługi, Gość zobowiązany jest do:
 2. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu i Warunków;
 3. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
 4. podania w formularzu rejestracyjnych prawdziwych danych;
 5. niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;
 6. Niewykonywania jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;
 7. niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.
 1. Żadna ze stron Umowy nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności:
 2. Zdarzenia związane z działaniami sił przyrody takie jak powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe, wybuch epidemii lub pandemii;
 3. Przypadki związane z niecodziennymi zrachowaniami zbiorowości jak zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne, atak terrorystyczny, wojna domowa, niepokoje społeczne lub zamieszki, wojna, groźba wybuchu wojny lub przygotowania do wojny, konflikt zbrojny, nałożenie sankcji, nałożenie embarga lub zerwanie stosunków dyplomatycznych;
 4. Wszelkie przepisy i działania władzy państwowej – ustawodawczej i wykonawczej takie jak zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, nakładające limity i zakazy;
 5. Skażenie promieniotwórcze, chemiczne lub biologiczne bądź też grom dźwiękowy;
 6. Kryzys gospodarczy powodujący konieczność podejmowania przez Stronę ograniczeń w zakresie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą celem m.in. zachowania płynności finansowej. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony wskazują, że za Siłę Wyższą uważa się stan ogłoszonej w dniu 11 marca 2020 r. przez WHO pandemii wywołanej wirusem SARS- CoV- 2 oraz stan zagrożenia epidemicznego ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca 2020 r.
 7. Usługodawca nie odpowiada za chwilowe zakłócenia w działaniu strony internetowej, brak dostępności strony internetowej spowodowane pracami konserwacyjnymi lub działaniami lub zaniechaniami podmiotów trzecich (np. dostawców sieci). Usługodawca zobowiązuje się w takim przypadku podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do przywrócenia niezakłóconego działania strony internetowej.
 1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Serwis dobranockaonline.pl, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej.
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych od dnia opublikowania.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy, a w przypadku Gościa, który jest konsumentem sąd właściwy dla siedziby konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Gość będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Gość uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 6. Gość uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Gość może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. Gość może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz.
 10. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Warunki krótkoterminowego wynajmu

Warunki krótkoterminowego wynajmu opisuje zasady obowiązujące Gościa podczas pobytu

 1. Prosimy o pozostawienie obiektu w stanie, w którym sam chciałbyś/chciałabyś go zastać.
 2. Prosimy dbać zarówno o wyposażenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne obiektu.
 3. Ze względu na utrzymanie czystości w apartamencie, w szczególności w sypialni, prosimy zabezpieczyć materac przed ewentualnymi zabrudzeniami.
 4. Przed wyjazdem należy usunąć wszelkie odpadki, używając odpowiednich pojemników na śmieci, umyć naczynia itp.
 5.  
 1. Dla bezpieczeństwa dzieci istotne jest, aby były pod nieustannym nadzorem swoich rodziców lub prawnie ustanowionych opiekunów.
 2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i/lub zniszczenia spowodowane przez dzieci.
 3. Opuszczając obiekt, Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć urządzenia elektryczne (telewizor, zmywarkę, pralkę, piekarnik, mikrofalówkę), zgasić światła, zakręcić krany, zamknąć drzwi.
 4. W przypadku wypadku i uszkodzenia ciała, powinieneś skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem. W takiej sytuacji właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych używek. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 PLN.
 6. W apartamencie obowiązuje zakaz używania otwartego ognia typu świeczki, kadzidełka, miotacze ognia itp.
 7. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie obiektu oraz jego wyposażeniu.
 8.  
 1. Używaj mebli tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, nie wynoś ich na zewnątrz.
 2. Upewnij się, że wiesz, w jaki sposób korzystać ze sprzętów elektronicznych i nie zmieniaj ich ustawień.
 3.  
 1. Nie słuchaj głośno muzyki i nie generuj hałasu.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. W przypadku planowanego wymeldowania o innej godzinie niż 10:00, prosimy nie później niż dzień przed końcem pobytu o powiadomienie o planowanej godzinie wyjazdu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu.
 4. W przypadku późniejszego opuszczenia obiektu, naliczymy opłatę za przedłużenie doby w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 5. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji.
 6.  
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gości będą odesłane pod wskazany przez Gościa adres na jego koszt. Jeżeli w ciągu 2 tygodni nikt się po nie zgłosi, zostaną one wyrzucone.
 2. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkuje natychmiastowym wyproszeniem z obiektu.
 3. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.
 4. Telefony odbieramy w godzinach 7:00 do 22:00.
 5. Usługodawcą jest: Ilona Lubińska Dobranocka, Mały Klincz 37/a, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911481544 REGON: 220792976
 6.  

Check Availabity

1 Pokój , 1 Dorosły , 0 Dziecko
Obiekty
Dorosły
Dzieci